Saturday, September 21, 2013

Got to Believe in Love at First Sight

"Got to believe in magic
 tell me how two people find each other
 in a world that’s full of strangers . . .”

Sa dinami-dami ng tao sa mundo hindi mo talaga alam kung kanino ka mahuhulog. Hindi mo alam kung kelan, saan at paano. Ang alam mo lang basta mo na lang ‘tong naramdaman. At ibang saya ang kayang idulot nito.